Užklausos   Gamtotvarkos planai   Natura 2000 žemėlapiai  

Gamtotvarkos planai
  Užklausos pavadinimas
1

Vykdytos gamtotvarkos priemonės

2

Tvarkytos gamtinės buveinės

3

Tvarkytos gyvūnų ir/ar augalų rūšių buveinės

4

Natura 2000 vietovės, kuriose buvo tvarkytos gyvūnų/augalų rūšių buveinės

5

Natura 2000 vietovės, kuriose buvo tvarkytos gamtinės buveinės

6

Natura 2000 vietovės, kuriose buvo tvarkytos ir gamtinės buveinės ir gyvūnų/augalų rūšių buveinės

7

Gyvūnų ir/ar augalų rūšių gausa

8

Gamtinių buveinių plotas visose Natura 2000 teritorijose

9

Gyvūnų ir/ar augalų rūšių gausa kiekvienoje Natura 2000 vietovėje

10

Gamtinių buveinių plotai kiekvienoje Natura 2000 vietovėje